به فروشگاه ما خوش آمدید       


تولید کننده انواع استند مقوا ( فابریانو ، اشتنباخ ، فاوینی و ... )


استندهای انواع مقوااستند مقوا A4 -A3 دوقلو

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های

20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت


استند مقوا 70*100 

رنگ پایه : مشکی چرمی و قرمز  الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 چرخ متحرک و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

و طبقات متحرکاستند مقوا A3 

رنگ پایه :مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا 100*70

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا 70*50 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 چرخ متحرک و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانتاستند فوم A3 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 10 - 15 - 20 -  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت


استند مقوا  A3-A4 مخلوط

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا A4 

رنگ پایه :مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو

( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت
استند کاتالوگ

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )
سایز های سفارشی دلخواه

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری)

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین بنا به سفارش مشتری

استند کاغذ کادو 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 10 - 15  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 180 سانتاستند کتاب - مجله

( گردان - ثابت )

رنگ پایه :قرمز - الکترو استاتیک  ( پودری )

تولید در سایز های 36 - 48 عنوان چهار طرفه 

مجهز به 4 پایه کابینتی

  ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 و بلبرینگ

ارتفاع از سطح زمین 180 سانت

استندهای ماژیک و قلمو

تولید کننده انواع استند ماژیک ،استند خودکار ، استند قلمو

استند ماژیک

تولید در ابعاد 11*60*30  سانت -  60 رنگ

شاسی MDF - پلکسی

ساخت در پارت ها و ابعاد مختلف ، نسبت به سفارش مشتری

استند  قلمو طبقاتی

تولید در ابعاد 50*40*35 سانت -  35 - 70 پارت

شاسی MDF - پلکسی

ساخت در پارت ها و ابعاد مختلف ، نسبت به سفارش مشتری
استند خودکار


شاسی MDF - پلکسی

ساخت در پارت ها و ابعاد مختلف ، نسبت به سفارش مشتری